Kroužky

Ve školním roce 2017/2018 nabízí dětský klub Šikulkové tyto zájmové kroužky:

Logopedie

Taneční kroužek (kroužek není otevřen v tomto školním roce)

Angličtina (kroužek není otevřen v tomto školním roce)

Dramatický kroužek

Dílničky s rodiči