Říjen

Zoubkyfoto00

S dětmi jsme sledovali pohádku o zubním kazu. Vykládali jsme si o zubní hygieně a prevenci před vznikem zubního kazu a to vše pod vedením studentů zubného lékařství na Masarykově univerzitě v rámci projektu Dental Prevention. Nechyběl ani praktický nácvik s vlastním zubním kartáčkem. Fotky najdete zde.

Dílny u Monči

Společně s rodiči si děti mohli vyrobit svoji vlastní keramickou dlaždičku za pomocí obtisku květin do hlíny, namalovat vázičku či hrneček, vyrobit linoryt či podzimní tričko s obtiskem listí a to vše v jednotlivých dílničkách.

Povídání s učením

V říjnu jsme si s dětmi povídali, že když je ve vsi nebo ve městě posvícení, napečou maminky něco dobrého – posvícenské koláče, pečínku a také jídla, která se v našem kraji hodně jedí. Večer bývá v hospodě nebo v místním tanečním sále posvícenská zábava a do některých měst přijedou také atrakce: kolotoče, houpačka a střelnice. S dětmi jsme vařili v kuchyňce samé dobroty a ty si navzájem formou hry ochutnávali. Vyrobili jsme si draka ze špejlí, provázku a papíru a zahájili jsme svoji podzimní drakiádu. Věděli jste, že první draci se vznesli do vzduchu před více než 2200 lety? Opravdu bylo to v Číně, odkud se postupně dostali do Japonska. V Číně prý původně sloužili draci jako spojení mezi bohy a lidmi a v některých částech země měli zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. A v Japonsku zase věří, že pouštěním draků zajistíte svým dětem dobré zdraví. V Evropě však papírový draci sloužili a slouží pouze pro zábavu. Známé jsou také soutěže o to, který drak dolétne výš, o nejmenšího, největšího nebo nejstrašidelnějšího či nejkrásnějšího. Tvořením draka jsme si procvičili výtvarné dovednosti, jemnou motoriku a slovní zásobu. Nezaháleli jsme ani s vinobraním. Slavilo se zpěvem, tancem a ochutnávkou prvního jablečného moštu. Provedli jsme základní povědomí o riziku návykových látek, pití alkoholu.

Výtvarná dílna

V tomto měsíci jsme se zaměřili na práci s papírovými ruličkami, barvami a listím. Vyrobili jsme si lva s hřívou z listí, vránu z ruličky, ptačí budku s ptáčky, ježka z obtisku ruky, strom s listím, draka a létající balón, svícen jako mumii za pomocí obvazu, svíčky a skleničky od přesnídávky.

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18

Hry uvnitř a venku

Uvolnili jsme si svaly, uvědomili jsme si, jak se člověk cítí, když je napjatý a naučili jsme se uvolnit. Našli jsme si chvilku pro sebe, naučili jsme se najít si chvilku pro sebe a koncentrovat se díky relaxačním cvičením pro děti. Poznali jsme lépe své smysly. Naučili jsme se rozlišovat, co člověk vidí, slyší a cítí. S pomocí hry jsme se naučili používat slova vyjadřující umístění, jako např. pod/na, před/za. Formou hry jsme si vyzkoušeli jak podat první pomoc při povrchovém zranění nohy. Vyzkoušeli jsme si obvazovou techniku nejen na kamarádově noze, ale zkusili jsme si i z obvazu vyrobit mumiový svícen.

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20 foto21

Narozeninová oslava

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16

« zpět