Angličtina

Angličtina probíhá v klubíku v dopoledních hodinách jednou nebo dvakrát týdně podle zájmu rodičů - více viz leták dole.

Celý kurz vede Jitka Kejíková, absolventka Pedagogické fakulty MU v oboru Sociální pedagogika, která žila 2 roky v Londýně, kde studovala angličtinu. Procestovala spoustu zemí, z toho anglicky mluvící USA, Irsko, Anglii a Skotsko. 4 roky pracovala jako operátorka zákaznického servisu pro USA a Anglii. Má také dlouholeté zkušenosti práce s dětmi jako trenérka tenisu.

Děti jsou ve známém prostředí a nedochází zde k žádnému stresu, který často s výukou cizího jazyka souvisí. Výuka je navíc podpořena každodenním poslechem písniček a říkanek, které děti už znají z klubu a ke všemu patří samozřejmě i zábava a hry.

Proč se učit anglicky, když děti nemluví „pořádně“ ani česky? Mohlo by se zdát, že to postrádá smysl. Opak je ale pravdou. Děti většinou neřeší, jestli po nich něco chceme česky nebo anglicky, vnímají zejména tón hlasu, neverbální komunikaci a gesta, ze kterých si vyvodí, co se po nich chce. Navíc jsou v tomto období abnormálně vnímavé k intonaci a napodobování zvuků, což je obrovskou výhodou k nacvičení správné výslovnosti, která je v tomto období velmi důležitá. Proto, pokud vy sami děti doma učíte angličtině, buďte si jistí, že je vaše výslovnost na velmi slušné úrovni nebo používejte různá videa a písničky namluvené či nazpívané rodilými mluvčími. Co se děti špatně naučí v tomto věku, toho se budou později hůře zbavovat. Všechny děti z kurzu, bez rozdílu, již umí pojmenovat nejrůznější zvířata, části lidského těla, základní povely, barvy a počítání do pěti.

Chcete-li, využijte tohoto „citlivého“ období pro výuku cizího jazyka, protože právě ve věku od 3 do 5-ti let mají všechny děti přirozený talent na jazyky, který čeká jen na to, aby byl rozvíjen.